Het idee voor het terrein is om de gebouwen in harmonie met de omgeving vorm te geven. Gevarieerde gebouw- en woningtypes worden losjes gegroepeerd, zoals dat ook bij boerenerven het geval is. Dit laat ruimte voor doorzichten en een relatie met het landschap. Een deel van de woningen krijgt een oriëntatie op het water en een deel is gericht op de polder. Er wordt gestreefd naar klimaatneutrale woningen in een bouwstijl die past bij het landelijk gebied, maar die ook herinnert aan de industriële gebouwen die er nu nog staan.