Planning Zuid Schalkwijkerweg 58

De onderstaande planning geeft u inzicht in de ontwikkeling tot nu toe en de te nemen stappen tot realisatie.

Location
Start bouw

Afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures

2e kwartaal 2020
Location
Start sanering bodem

1e kwartaal 2020
Location
Planologische procedure

januari 2019 - oktober 2019
Location
Inrichtingsplan openbare ruimte

januari 2019 - juli 2019
Location
Anterieure overeenkomst juni 2017 - januari 2019
Location
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan ter inzage

In de commissievergadering van 1 november jl. is besloten om het Beeldkwaliteitsplan en het Ontwerp Stedenbouwkundig plan vrij te geven voor inspraak. Vanaf 15 november 2018 liggen deze stukken ter inzage bij de gemeente Haarlem.

Bekijk het Beeldkwaliteitsplan

Bekijk het Stedenbouwkundig plan 15 november 2018
Location
3e informatiebijeenkomst omwonenden

Bekijk de presentatie

Bekijk het verslag 21 juli 2018
Location
Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

mei 2017 - mei 2018
Location
Informatieavond voor omwonenden

Ook de gemeente Haarlem heeft een presentatie gegeven over het groot onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg. Het verslag en de presentatie zijn hier te downloaden.

Download het verslagDownload de presentatie (PDF, 10 MB)


19 december 2017
Location
Startnotitie Gemeente Haarlem september 2017 - januari 2018
Location
Informatieavond

Een bijeenkomst bedoeld om buurtbewoners en geïnteresseerden kennis te laten maken met de ontwikkelaars en het projectteam. De notulen en vragen zijn hier te downloaden.

Download het verslagDownload de presentatieBekijk de vragen & antwoorden

8 mei 2017
Location
Brief omwonenden

Introductie ontwikkelaar bij buurtbewoners.

Bekijk de brief 7 maart 2017
Location
Wibaut en AIVM eigenaar Tjadenterrein

In maart 2017 zijn de ontwikkelaars Wibaut en AIVM eigenaar geworden van het zogenaamde Tjadenterrein op Zuid Schalkwijkerweg 58. Zij zijn bezig met een plan om op deze locatie 30 tot 38 woningen te ontwikkelen.

maart 2017